קרן גוש עציון

פרויקט שו"ת השואה

בעידן בו מספר ניצולי השואה הולך וקטן  ומספר מכחישי שואה הולך וגדל,

שימור והפצת הנושא הוא צו השעה!

פרויקט שו"ת השואה

הפרויקט מורכב מאוסף נדיר של שאלות ותשובות הלכתיות ואתיות שנכתבו במהלך השואה ובעקבותיה. ומהווה פרויקט יחיד במינו בעולם!

מכון נתיבי ההלכה, הפועל באלון שבות שגוש עציון מזה 22 שנה, יזם את הפרויקט, חקר, איתר וליקט את השו"תים מתוך אלפי ספרים וכתבי עת על מנת להנגישם לעולם המדע ולציבור הרחב.

חלק גדול מהשאלות נכתבו תחת אימת השואה, התשובות מעידות על הדרכים שבהן התמודדו המנהיגים הרוחניים של הדור עם דילמות הלכתיות, שאלות אתיות משפטיות ואנושיות. השאלות והתשובות עוסקות גם בכל תחומי החיים היהודיים שהתעוררו בשואה ובעקבותיה.

"האם אוכל להציל את עצמי אם אתחזה לקתולי?" "האם מותר לברוח ממחנה ריכוז, בידיעה שהאסירים הנותרים במחנה יסבלו או ירצחו כתוצאה מכך?" "האם מותר לכלואי המחנות להחיות נפשם בבשר אחיהם שמתו?"

אלו הן רק דוגמאות לסוגיות הנוקבות הכלולות במאגר, שעימם היו צריכים להתמודד יהודים באותה תקופה. הפרויקט מנציח את הנספים, את האתגרים ואת הדילמות האתיות-הלכתיות שניצבו בפני היהודים בצל השואה.

 

מימון הפרויקט

עד עתה הפיתוח של גירסת האינטרנט הראשונה מומן בהתנדבות ע"י חברתCDI Systems.

מכון נתיבי ההלכה מעוניין להמשיך בפיתוח מאגר ייחודי זה באמצעות צוות החוקרים של המכון העוסק באיתור שו"תים נוספים מתוך ספרות ענפה. עריכת מפתחות נושאים, מחברים, מקומות ותאריכים וכתיבת ביוגרפיות ותאור מקומות. הגרסה המקוונת הבאה תכלול אינדקסים נוספים, יכולות חיפוש מתקדמות (חיפוש מורפולוגי), ותהיה נגישה מכל מכשיר כולל ניידים וטאבלטים.

הגרסה המקוונת תאפשר לבצע עדכונים שוטפים ותסייע למימוש פוטנציאל ההפצה שלה ברחבי העולם.

חשיבותו ואיכותו של הפרויקט זכו להכרה של משרד החינוך, מנהל התרבות וועידת התביעות, אשר תמכו בפרויקט זה, במימון הגרסאות הראשונות של המאגר על גבי תקליטור בשנים הראשונות להרצת הפרויקט.

 

על מנת להמשיך בפרויקט, המכון זקוק למימון כדלקמן:

צפי עלויות:

המשך מחקר, הפקה ועדכון של מאגר מידע  – 400,000 ש"ח

שיפור והרחבת הגרסה המקוונת + השלמת אינדקסים  – 360,000 ש"ח

הפקת חוברת הדרכה אודות שו"ת השואה עבור מורים ותלמידים – 48,000 ש"ח

הנצחה והוקרה לתורם ע"פ דרישה.

תרומות מוכרות למס בארץ, ארה"ב אנגליה וקנדה.

למידע נוסף אודות הפרויקט אנא כנסו לאתר מכון נתיבי ההלכה:

https://www.responsa-holocaust.com

פריט פרטים עלות (בשקלים)
המשך מחקר המשך מחקר, הפקה ועדכון של מאגר מידע  400,000 ש"ח
שיפור שיפור והרחבת הגרסה המקוונת + השלמת אינדקסים 360,000 ש"ח
הפקת חוברת הדרכה הפקת חוברת הדרכה אודות שו"ת השואה עבור מורים ותלמידים 48,000 ש"ח
עלות פרוייקט כוללת

תפריט נגישות