קרן גוש עציון

פרויקט החייל הבודד בגוש עציון

פרויקט החיילים הבודדים בגוש עציון
ישנם חיילים היוצאים לחופשה ואין להם מקום שאפשר לכנותו "בית".
חיילים בודדים אלו הנם גברים צעירים או נשים צעירות אשר בחרו לעזוב את משפחותיהם וידידיהם בארץ מוצאם, ולעלות ארצה על מנת להגשים את חלום העלייה ולהתגייס לצה"ל.
גם חיילים ישראליים מרקע של מצוקה, מבתים הרוסים או מקהילות חרדיות שנידו אותם מוכרים בצה"ל כחיילים בודדים.
אצלנו בגוש עציון מקומם של החיילים הבודדים הוא בראש סדר העדיפויות, ולכן הקמנו בגוש את "פרויקט החייל הבודד". מטרתו של הפרויקט להעניק לחיילים הבודדים את התמיכה הנחוצה להם: בית חם, ארוחות שבת וכתף להישען עליה, כל זאת בתוך קהילה קטנה ועוטפת באחד מקיבוצי האזור. החיילים המשתתפים בפרויקט הם חלק מן הקהילה, והם מוזמנים להשתתף באירועים קהילתיים על פי רצונם במהלך חופשות מן הצבא או בחייהם האזרחים.
פרויקט החייל הבודד מתקיים זה כשבע שנים רצופות בשלוש מן הקהילות שלנו – ראש צורים, מגדל עוז וכפר עציון.
קיומו של הפרויקט כרוך בהוצאות רבות. החיילים עצמם תורמים למאמץ ומשתתפים בעלויות באמצעות קצבה חודשית שהצבא מעניק להם, וזו משמשת לכיסוי הוצאות מים, חשמל, תיקונים ואחזקה. מלבד זאת אנו זקוקים לתקציב עבור הנושאים הבאים: שיפוץ המבנים, רכישה של ציוד חשמלי וציוד למשרד מנהל הפרויקט (שעובד בהתנדבות).
תקציב (12 חיילים בכל קהילה)

פריט פרטים עלות (בשקלים)
קהילה סה"כ דרוש סה"כ עלות הפרויקט
מגדל עז 95,000 245,000
ראש צורים 700,000 850,000
כפר עציון 345,000 475,000
עלות פרוייקט כוללת 1,140,000