קרן גוש עציון

מיצד – הרחבה

עלות פרוייקט כוללת

פרוייקטים ב מיצד – הרחבה