קרן גוש עציון

כפר עציון-בניית מגרש ספורט

קיבוץ כפר עציון המחודש קם באלול תשכ"ז, 9.1967. ראשוני העולים להר היו בני קיבוץ כפר עציון שחרב באייר תש"ח, 5.1948, דור המשך למשפחות המייסדות שרובן נפלו בקרבות תש"ח. כפר עציון המחודש הוקם כקיבוץ-דתי המשתייך לתנועת הקיבוץ-הדתי, הצטרפו אליו חברים וחברות, בוגרי גרעיני נח"ל וחברת נוער. השאיפה לשוב וליישב את הרי יהודה הייתה מניע חזק מאד, שעיצב את החברה שנוצרה במקום. אוכלוסיית הקיבוץ מתבגרת (124 חברים, מהם 12% מתחת לגיל 50, 56% מעל גיל 60 ).
באמצע שנות ה-2000 החליט הקיבוץ להקים בצמוד לו שכונה קהילתית, שתביא לגידול משמעותי בהיקף המתיישבים בכפר עציון, ותרענן את המרקם החברתי בו. בארבע השנים האחרונות נקלטו בכפר עציון 49 משפחות תושבים שבנו כאן את ביתם, והפיחו רוח חיים רעננה בכפר עציון. אליהם נוספו כ-34 משפחות שוכרי דירות שחיים עמנו ושותפים בקהילה.
האתגרים העיקריים הניצבים לפתחנו הם: קליטה חדשה של כ-40 משפחות בשנתיים הקרובות. גיבוש מרכיבי החברה השונים לכלל קהילה אחת, פורחת ומשגשגת תוך עיצוב מחודש של אורחות חיים ומערכת השירותים הקהילתיים באופן שיתאמו לקהילה כל כך מגוונת מבחינת גילאים.
הפרויקט- בניית מגרש ספורט רב תכליתי:

מטרת הפרויקט : קהילה ספורטיבית ושמחה .
חיזוק פעילות המשותפת בתוך קבוצות הגיל ובין מבוגרים וצעירים .
מענה קהילתי חשוב להתרחבות הדמוגרפית של ילדים נוער וצעירים .

פריט פרטים עלות (בשקלים)
הקמת מגרש 200,000
גדר 80,000
עמודי תאורה 120,000
עלות פרוייקט כוללת 400,000