קרן גוש עציון

בית הספר – שירת חנן‬ ‫ע"ש הרב חנן פורת זצ"ל‬‬‬‬ ‫‬‬

בית הספר "שירת חנן‬" ‫ע"ש הרב חנן פורת זצ"ל‬‬‬‬‬‬
‫‬‬‬‬
המשנה החינוכית "על רגל אחת"‬
‫בית הספר "שירת חנן" נקרא על שם הרב חנן פורת זצ"ל, האיש שחלם על חורבות גוש עציון השומם‬ – "ורחובות העיר יימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה…", ואף זכה בימי חייו לחזות בהתגשמות‬ ‫החלום, והאיש שמורשתו – אהבת התורה, אהבת ה' ויראתו ואהבת האדם, היא נר לרגלינו בחינוך‬ ילדינו‬.‬‬‬‬
בית הספר מונה 600 תלמידים בכיתות א'–ג', והוא ייחודי בהתאמתו לצורכי שכבות הגיל הצעירות, הן‬ בדרכי הוראה מגוונות הן באווירה חברתית נעימה ומכבדת.‬‬‬‬‬‬‬ לצד הסביבה הלימודית הייחודית זוכה התלמיד להעצמה וחיזוק משמעותי של ביטחונו העצמי שכן הוא מתבקש למלא גם משימות של בוגרים, המכשירות אותו להמשך הדרך הלימודית‬‬‬ והחברתית.‬‬‬
‫צוות בית הספר, המורכב ממחנכות, עמיתות, רבנים וסייעות, מאמין בזכותו של כל תלמיד‬‬‬ ותלמיד להיראות. הצוות מושיט יד ופועל במסירות ואהבה לחינוכו ולהצלחתו הלימודית, החברתית והתורנית,‬ תוך מתן מענה לצרכיו הרגשיים הייחודיים לו.‬‬‬‬‬
‫בבית הספר פועלות כיתות חינוך מיוחדות לילדים הזקוקים לעזרה מיוחדת בתחום הלימודי,‬‬‬ הרגשי או התקשורתי. כיתות אלו הן כיתות קטנות המשולבות בפעילותן השגרתית של כלל הכיתות. כל כיתה‬ קטנה משולבת בפעילות של כיתה משלבת, ושתיהן מהוות יחד מעין "נבחרת" שבה התלמידים לומדים ופועלים חברתית יחד, מפרים זה את זה ומסייעים זה לזה.‬‬‬‬‬
‫כפועל יוצא של תפיסת עולמנו החינוכית, שאיפתנו היא לראות ולהראות כל ילד כיחיד ומיוחד‬‬‬, על שלל כישרונותיו, סגולותיו וערוצי הלמידה המיטביים עבורו, ולשם כך אנו מייצרים מסגרות שונות‬‬‬ להתנסות בלמידה אחרת ורב-תחומית.‬‬‬‬‬

החלום שלנו – חדר תערוכות‬‬‬
‫מתן המענה המתאים לכל ילד, וכחלק מכך – מתן האפשרות ללמידה משמעותית בדרכים שאינן קונבנציונליות, עומד בראש סדר העדיפויות שלנו. במסגרת שאיפתנו להרחיב את‬‬‬ ההזדמנויות הניתנות לתלמידים, אנו מעוניינים ליצור "חדר תערוכות" או "מוזיאון" ובו יוצגו תערוכות ומיצגים בנושאים שונים אשר יוכנו בידי הילדים. ‬‬
הרווח במוזיאון כזה הוא כפול שכן הוא נושא בחובו למידה משמעותית הן למציגים הן למבקרים. לילדים היוצרים ניתנת הזדמנות לשלב דמיון, יצירתיות, כישרון ועמל‬ כפיים, ובכך לאפשר לחומר הנלמד בכיתה לקרום עור וגידים. בתהליך היצירה הילדים מתנסים במתן‬‬‬ פרשנות חזותית אינדיבידואלית כחלק מהבניית המידע והפיכתו לידע, ובכך הם מייצרים משמעות‬‬‬ לנושא הנלמד. הם מתנסים בהצגת תוצרים במקום שמכבד את יצירותיהם, ומתייחסים בשל כך למשימה ברצינות הראויה, ויש‬ בכך תרומה של ממש לערך העצמי של התלמיד היוצר. לילדים שהתברכו בכישרון מיוחד באמנות החזותית, ניתנת הבמה‬‬‬‬‬ להיראות ולהפציע במלוא כישרונם.
למבקרים בתערוכה מזומנת יציאה משגרת הלימודים למרחב שמאפשר התנסות‬ בדרך אחרת בהיבט לימודי ותרבותי.‬‬‬
‫אנו רואים חשיבות גדולה במיזם זה אשר יתרום להרחבת מסגרת הלמידה הקונבנציונלית, להעצמת חוויית הלומדים‬ ולהעשרת עולמם התרבותי.‬‬‬‬‬
‫אנו זקוקים לסיועכם במימון פעילות חשובה זו.‬‬‬‬‬
‫נשמח להוקיר ולהנציח את התורמים או את יקיריהם בחדר התערוכות.‬‬‬‬‬

פריט פרטים עלות (בשקלים)
עבודת תכנון מעצבת 5,000
פרקט 20,000
וילונות 6,000
עבודות גבס 14,000
תאי פרספקט 2,500
מחשב, מקרן ומסך 5,500
עלות פרוייקט כוללת 53,000