קרן גוש עציון

בטחון לב הגוש-טקס השקת פרוייקטים ביטחוניים מיוחדים בגוש עציון

יישאו דברים:
רא המועצה האזורית גוש עציון-דוידי פרל
מח"ט גוש עציון-אלוף משנה רומן גופמן
נציגת "אזרחים למען בטחון גוש עציון"-רבקה עפשטיין-הטין
מנכ"ל קרן גוש-יוני ריסקין

בואו בשמחה!
כיבוד קל יוגש במקום

  • תאריך20160918
  • שעה10:00
  • Venueרחבת האלון הבודד בגוש עציון
  • Admission
  • אתרWebsite

תפריט נגישות